Szervokormány IV.
1. ábra.Alaphelyzet: nincs kormányzás, nincs fojtás, nincs nyomás


**********************************************************************************

2. ábra. Kormányzás közben: a kormánykerék elfordításakor a piros csavarorsó vízszintesen elmozdult, mert a vezető által kifejtett nyomaték nem volt elegendő a fogasléces dugattyú megmozdításához. Két helyen fojtás lépett föl, a szívattyú és a fojtások közötti térben nyomás alakult ki, ami ugyanolyan irányú erőt fejt ki a dugattyúra, mint amilyen irányba a csavarorsó is igyekszik eltolni. Ellenkező irányú kormányzás esetén másik két helyen lesz fojtás, s a dugattyú másik oldala kerül nyomás alá.

A vezető által kifejtett nyomaték a meneteken adódik át a dugattyúra megoszló erőként, amely a menetemelkedésre merőleges. A megoszló erőt az FN normálerővel jellemezhetjük. Ennek két komponense van. Az Fxtolja a dugattyút, az Fyaz r sugárral szorozva tartja az egyensúlyt a kormánykerékre kifejtett nyomatékkal. Az Fx erő reakcióereje a három lila dugattyún ébred, amit az olajnyomás támaszt meg. A nyomatékból tehát kiszámítható az Fyerő, a menetemelkedés hajlásszögének ismeretében az Fxerő, a lila dugattyúk keresztmetszetének ismeretében pedig a kialakult nyomás.

A nyomást szorozva a dugattyú felületével megkapjuk azt az erőt, ami - szervohatásként - hozzáadódik az Fx erőhöz.
Olajkimaradás esetén  csak az Fxerő nyomja a fogaslécet, amihez természetesen sokkal nagyobb nyomatékot kell a vezetőnek kifejtenie.