.
VISSZA . . 
.
 
Ezt a levelet küldtük a KUKKER@HIX.COM levelező listába:
 

Felado : nekosz@freeweb.hu  [Hungary]
Temakor: Uj honlap ( 14 sor )
Idopont: Mon Dec 24 09:53:20 CET 2001 KUKKER #1254
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Akit érdekel:

A NÉKOSZ (Népi Kollegiumok Országos Szövetsége) mérnök kollégiumainak és elhunyt kollégistáinak emlékére dokumentumok és egykori fotók:

                   http://nekosz.freeweb.hu

"Sej, a mi lobogonkat fényes szellők fujTÁK..."
....amikor meg azt hittuk, hogy demokrácia van Magyarországon.

 
Erre ez volt az első reagálás:

Felado : kozoltan@sombor.com [International]
Temakor: Nekosz ( 8 sor )
Idopont: Tue Dec 25 15:33:21 CET 2001 KUKKER #1255
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Szégyen, hogy kommunista honlapokat pont karácsony napján reklámozod!!!!!
Egy kis tisztelet nem árta nállatok kis komcsik..
Ecsém menj a francba folytatnám az idézetet.
Üdv.
Zoltán

 
A második:

Felado : jaja@dravanet.hu [Hungary]
Temakor: Re: Nekosz ( 13 sor )
Idopont: Wed Dec 26 07:53:12 CET 2001 KUKKER #1256
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ez az emelkedett stilus pedig pont ide való:

<kozoltan@sombor.com> az alábbiakat írta a következő hírüzenetben: kukker.1255.4@HIX...
>Szegyen, hogy kommunista honlapokat pont karácsony napján reklámozod!!!!!
>Egy kis tisztelet nem árta nállatok kis komcsik..
>Ecsém menj a francba folytatnám az idézetet.
>Üdv.
>Zoltán

 
A harmadik:

Felado: La’ng Attila D.
E-mail: lad@rentahost.net 
Temakor: Mi a szegyen? ( 39 sor )
Idopont: Wed Dec 26 15:23:28 CET 2001 KUKKER #1256
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
> Szegyen, hogy kommunista honlapokat pont karácsony napján reklámozod!!!!! Egy kis tisztelet nem árta nállatok kis komcsik..
> Ecsém menj a francba folytatnám az idézetet.

Szégyen, hogy egy olyan ember, aki "ecsemnek" nevez egy ismeretlent, tehát van mar annyi idős, hogy feltételezhesse, a másik fiatalabb nála, még mindig nem volt képes megtanulni bizonyos legelemibb dolgokat. Itt most nem arra gondolok, hogy a nálatok szót hány l-lel
kell irni, vagy hogy hova kell vessző és névelő. Még csak arra sem gondolok, hogy nyilvános helyen az ember udvariasan szólal meg és nem a francba küldözget másokat. Ez ugyanis egy illemszabály, nem pedig kőbe vésett törvény. Nem kötelező betartani. Meg szabad sérteni és nem csukják be az embert. Egészen más irányba csukják ki. A disztingvált társaságból.

Nem ezekre gondolok. Arra gondolok csupán, hogy ez itt egy szabad ország. Legjobb tudomásom szerint. Ennek az országnak vannak törvényei, amelyek összessége a jogállam szóban kristályosítható. Ezek a törvények megmondják, miről szabad nyilvánosan szólni és miről nem. E törvények alapján eldönthető, hogy egy adott tartalmat szabad-e közzétenni. Ha közzétenni szabad, akkor reklámozni is szabad, közhírré téve a tényt, hogy szólásszabadságunkkal élve közzétettük. Ha nem szabad közzétenni, akkor a közzététel törvényellenes. Teendőd ebben az esetben nem az, hogy a reklám ellen lépsz fel, hanem az, hogy a közzététel ellen lépsz fel. A rendőrség ingyenesen hivható, névtelen telefontanú-ügyelete, ha jól emlekszem, 0680555111; ha nem jól emlékszem, akkor a 112-t is hívhatod. Vagy bemehetsz a legközelebbi őrszobára, avagy bemehetsz a rendőrség honlapjára is, ahol kikereshetsz egy emailcimet és írhatsz oda. Ezek mind jogodban állnak, és nem Neked kell bizonyítanod, hogy a tartalom törvénysértő. Ezt az ügyészségnek kell bizonyítania, Te csak állampolgári bejelentést tettél.

Ha azonban ezt nem teszed, Zoltán, akkor leszel szíves lenyelni, hogy nekosz@freeweb.hu beküldte ezt a felhívast a Kukkerbe, mert szabad volt neki. Neked is szabad volt őt elküldeni a francba, éppen csak ezzel megsértetted a társasági viselkedés szabályait. Ő nem sértette meg, Te igen. 
Jelenleg ő van pontelőnyben.

 
 A negyedik:

Felado : Schirger Richard Mosonmagyarovar
E-mail : schr_53@mail.matav.hu [Hungary]
Temakor: =?UNKNOWN?Q?Kar=E1csony?= ( 16 sor )
Idopont: Wed Dec 26 07:53:24 CET 2001 KUKKER #1256
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Felado : kozoltan@sombor.com [International]
>Szegyen, hogy kommunista honlapokat pont karácsony napján reklámozod!!!!!
>Egy kis tisztelet nem árta nállatok kis komcsik..
>Ecsém menj a francba folytatnám az idézetet.

Árad felém a megértés, a béke, a szeretet, a karácsonyi gondolat ....

 
Az ötödik:

Felado : nagysj@freemail.hu  [Hungary]
Temakor: Re: Nekosz ( 20 sor )
Idopont: Thu Dec 27 14:23:59 CET 2001 KUKKER #1257
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zoltan,
azt írod honlapodon, hogy "A zene melett érdekel még a történelem..." (http://www.geocities.com/boy_hu/oneletrajz.htm)
Ez remek, de úgy látom még sok tanulni valód van; 30 évesen még nem keső.

Udvozlettel
Sandor

 
A hatodik:

From kulcsar.laszlo@ligetpress.datanet.hu  Wed Dec 26 17:23:57 2001 
From: "kulcsar" <kulcsar.laszlo@ligetpress.datanet.hu> 
To: <nekosz@freeweb.hu> 
Subject: Fw: your letter to HIX (help: help@hix.com) 

Kedves Ismeretlen Oldalalkotó!

Nem tudtam szó nélkül hagyni az oldalad megjelenését bejelento közleményre érkezett minosíthetetlen reagálást, ezért egy kicsit másik irányból megkíséreltem nagyon is vázlatosan bemutatni a Kukker (bizonnyal nagyon fiatal, tizen-, huszonéves) olvasóinak a NÉKOSZ-t meg a "fényes szelek" jelentoségét. Lehet, hogy terjedelmi okok miatt nem tökéletes a mu, de a szándék annál fontosabb. Jómagam (koromnál fogva) nem lehettem NÉKOSZ-ista, bár szívesen lettem volna. Mert akkor még volt lelkesedés, tenni akarás, jobbító szándék a fiatalokban, nem úgy, mint mostanság sokakban - sajnos.
Baráti köszöntéssel:
Kulcsár László
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ezt a levelet küldtem a KUKKER-nek:

Sajnálom a hangnem eldurvulását

kozoltan@sombor.com rövid, ám sajnálatos módon a karácsony hangulatához méltatlan, indulatos véleményéhez szereték néhány kiegészítő, felvilágosító gondolatot hozzáfűzni, annak ellenére, hogy meggyőződésem: a Kukker nem politikai vitafórum. De miután itt jelent meg az előzmény, célszerű ezen a helyen tisztázni a vélemény-eltéréseket.

A hangnem, a fogalmazás, a helyesírás a szerzőt minősíti, nincs hozzáfűznivalóm. A
történelmi igazság azonban követeli, hogy tiszta vizet öntsünk a fejekbe.

Ezért most csupán néhány idézetet szeretnék ide másolni:

"A magyarok krónikája" (Officina Nova, 1996, készült a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetében...) 647. oldalán A "fényes szelek" nemzedékéről ez olvasható:

1946. július 10.: Még a háború éveiben szerveződött a demokratikus-népi mozgalom indíttatására a népi tehetségeket összegyűjő és tanulásukat segítő intézmény, a Györffy-kollégium. Nevét a magyar néprajzkutatás kiemelkedő alakjáról, Györffy Istvánról nyerte. A kollégium vezetőiben és diákjaiban érlelődött meg az a gondolat, hogy olyan kollégiumokat kell létrehozni, amelyek lehetővé teszik a szegénysorsú munkás- és parasztszármazású fiatalok továbbtanulását...E kollégiumok szervezésére és irányítására július 16-án megalakult a Népi Kollégiumok Országos Szövetsége, a NÉKOSZ...rövid időn belül átütő sikereket ért el. 1946 szeptemberében már 44 népi kollégium működött az országban, közel másfél ezer középiskolai, 500 egyetemi és f?iskolai diákkal."

Az elfogulatlannak aligha minősíthető Új Magyar Lexikon 5. kötete (1961) a NÉKOSZ-ról: "az 1945 után létesült népi kollégiumok központi szervezete...az antifasiszta ellenállásban tevékenyen részt vevő Györffy István Kollégium diákjai alapították...pedagógiai felfogása az ifjúsági önkormányzat, valamint a demokratikus és a szocialista átalakulásban való aktív részvétel nevelő erején nyugodott...Egy 1948-ban hozott (értsd: kommunista) párthatározat feltárta a mozgalomban tapasztalható ideológiai és pedagógiai hiányosságokat és torzulásokat..." A vége: fölszámolták, bedarálták a pártállami vezetéső kollégiumok rendszerébe. (kl) A Pannon Enciklopédia (A magyarság kézikönyve, főszerkesztő Halmos Ferenc, nekem az Arcanum Adatbázisnál megjelent digitális kiadása áll rendelkezésemre); a rendszerváltás után megjelent mű ugyancsak taglalja a NÉKOSZ-t. Íme néhány szemelvény:

"A FÉNYES SZELEK KÖLTŐI ÉS JUHÁSZ FERENC
(szerző Tarján Tamás)
Az irodalomtörténet néha segédfogalmakkal dolgozik. A különösen sokarcú generációk, illetve az ezen belüli, laza csoportosulások leírására, behatárolására - közös iskola vagy irányzat, egybefogó m?hely vagy folyóirat híján - történelmi, esetleg rokon m?vészeti kategóriákat kölcsönöz. 

A fényes szelek (időszaka) kifejezés egy rövid históriai periódus megnevezésére, hangulatának érzékeltetésére szolgál - igaz, a jelzős szerkezet egy megzenésített költemény részelemeként vált közkeletűvé. 

A második világháború befejezése után, szinte az újjáépítés kezdetétől heves társadalmi mozgások, átrétegeződések indultak meg Magyarországon. Ez a kis korszak - a prózaíró Moldova György egyik elbeszélésének címét idézve – a szegények fölfelé szavaival is jellemezhető a falvak, a városperemek soha nem látott bőségben küldték a fiatal tehetségeket (tehát korántsem a kommunista párt tagjait, aktíváit! - kl) az egyetemekre, a főiskolákra, sőt 
hamarosan a közélet, a művészeti élet bizonyos felelős posztjaira is. Ez a nagy horderejű rétegváltás szűkebben 1946 és 1948, tágabban 1945 és 1950 között ment végbe.

Sej, a mi lobogónkat... A politikai hatalom a kommunista fordulat előkészítésének idejétől ösztönözte is e folyamatot, majd sietve összekapcsolta a pártosság, a népiség és a realizmus hármas követelményrendszerével. Pár hét, pár hónap leforgása elegendő volt az uralkodó viszonylatok, programok többszöri változásához. A sűrűn cserélődő kulisszák közt nem volt könnyű a morális éleslátást és a művészi öntörvényűséget megőrző tájékozódás.

A fényes szelek szószerkezet Jankovich Ferenc (1907-1971) Sej, a mi lobogónkat c. és kezdetű verséből önállósította magát. Ez eleve énekelhető versnek, indulónak készült, s mélyén is dal - egy cseremisz népdal magyar variánsainak emléke - lüktetett: 

"Sej, a mi lobogónkat 
fényes szellők fújják, 
sej, az van arra írva: 
Éljen a Szabadság! 
Sej, szellők, fényes szellők, 
fújjátok, fújjátok -
holnapra megforgatjuk 
az egész világot". 
Az egyszerű fülbemászó szöveg annak a rendre ismétlődő egyszerre felemelő és lesújtó történelmi tévhitnek adott hangot, hogy "holnapra" végbevihetők a nagy tettek, "megforgatható a világ". A fényes szelek mint terminus, mint korszakjelölő kifejezés súlyos ellentmondásokat sűrít magába, s ezek a disszonanciák az akkoriban induló költőrajt is megérintették, megsebezték. (Az egykori teológiai, erkölcsi és érzelmi összeütközéseknek,
dilemmáknak hű dokumentuma és modellje Jancsó Miklós 1969-i Fényes szelek c. filmje, mely a Népi Kollégiumok Országos Szövetsége, a NÉKOSZ történetének egy tragikus epizódját dolgozta fel.)".

Folytathatnám még idézetekkel, névsorral a fényes szelek idejéből: Nagy László, Juhász Ferenc, Simon István, Kormos István, Csanádi Imre, Fodor András, Simonyi Imre, Darázs Endre, Szécsi Margit, Rab Zsuzsa... 

Hadd fejezzem be a 2. világháború utáni ifjú magyar költőnemzedék egyik zsenijének, Nagy Lászlónak remekével:

KI VISZI ÁT A SZERELMET

Létem ha végleg lemerűlt
ki imád tücsök-hegedűt?
Lángot ki lehel deres ágra?
Ki feszül föl a szivárványra?
Lágy hantú mezővé a szikla-
csípőket ki öleli sírva?
Ki becéz falban megeredt
hajakat, verőereket?
S dúlt hiteknek kicsoda állít
káromkodásból katedrálist?
Létem ha végleg lemerűlt,
ki rettenti a keselyűt!
S ki viszi át fogában tartva
a Szerelmet a túlsó partra!

Továbbá egyetlen szerény megjegyzéssel: nem kell mindenben a szélsőségeket meg a politikai önzést keresni. Legyünk tárgyilagosak, és ismerjük el: a NÉKOSZ meg a "fényes szelek" nemzedéke nélkül sokkal szegényebb lenne a 20. századi magyar kultúra és tudomány.

Ezt ne feledd, kedves barátom, Zoltán!
Üdv. K.L.
 

=======================================================
Ha lesz még, azt is közreadjuk.