Az F11 lenyomásával nyisson teljes ablakot! (ismételt megnyomásával visszakapja az eredeti méretet)
 Kattintson a kis képekre!
 Visszatéréshez a nagyra!
 

Jeles egyetemi oklevélért 
(1952)

Oktatási tevékenységért 
(1966)

Oktatásszervezési tevékenységért
(1967 és 1976)

A TECHNIKA szerkesztőbizottságában
kifejtett tevékenységért (1977)

A hallgatók között végzett nevelőmunkáért
(1982)

A közlekedésmérnék-képzésben
végzett munkáért
(1982)

Oktatásfejlesztési és dékáni
tevékenységért
(1985)

Szabványkidolgozó bizottságok
vezetéséért
(1986)

Honvéd ösztöndíjasok 
képzéséért
(1988)

Az egyetemi hallgatók érdekében
kifejtett tevékenységért
(2010)

A gimnázium öregdiák közösségének
építéséért, kötődésük erősítéséért
(2016)

A gimnázium öregdiák közösségének
építéséért, kötődésük erősítéséért
(2016)