Sikuta Gusztáv

Budapest, 1919. június 27. - Budapest, 1985. ? ?.

1937-1942: Magyar Képzőművészeti Főiskola, mestere: Szőnyi István. 1945 után rajztanár volt különböző gimnáziumokban, 
majd a budapesti Képző- és Iparművészeti Gimnáziumban.

Pályája kezdetén nagyon egyszerű tárgyakból összeállított csendéleteket és kevés motívumot tartalmazó városi látképeket festett Cézanne hatását is mutató kubisztikus stílusban. Az ábrázolt motívumokat később geometrikus formákra redukálta, amelyekből centrális, szimmetrikus elrendezésű kompozíciókat alkotott. Ezek a kisméretű képei, ellentétben a konstruktivizmus szigorával, lágyak, lírai hangulatúak. Kapcsolatban volt a szentendrei festőkkel, és hatott rá a szentendrei festészet sajátos tradicionális-modern felfogása. Olykor a tárgyi motívumokat jelentéssel bíró szimbólumokká transzponálta.

Egyéni kiállítások
1949 Fényes Adolf Terem, Budapest - Fővárosi Népművelési Központ
1973 Korányi Szanatórium
1975 Helikon Galéria, Budapest
1980 Mednyánszky Terem, Budapest

Válogatott csoportos kiállítások
1945  Az első szabad nemzeti kiállítás, Magyar Képzőművészek Szabad Szervezete (Régi Műcsarnok), Budapest
1946  Száz magyar művész, Fővárosi Képtár, Budapest - Fiatal magyar képzőművészet, Fővárosi Képtár, Budapest
1948  A magyar művészetért, Ernst Múzeum, Budapest
1952  Arckép kiállítás, Ernst Múzeum, Budapest
1956  Mai magyar festőművészet, Janus Pannonius Múzeum, Pécs
1957  Tavaszi Tárlat, Műcsarnok, Budapest
1960  Dolgozó emberek között, Ernst Múzeum, Budapest - A felszabadult Budapest művészete, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
1964  Szocialista képzőművészek csoportja, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
1969  Szentendrei művészet. A huszadik század magyar művészete, Csók Képtár, Székesfehérvár
1977  Magyar művészet 1945-1949. A huszadik század magyar művészete, Csók Képtár, Székesfehérvár
1981  Az ötvenes évek. A huszadik század magyar művészete, Csók Képtár, Székesfehérvár.

Művek közgyűjteményekben
Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár
Janus Pannonius Múzeum Modern Képtár, Pécs
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest.

Irodalom
Rabinovszky M.: Kiállítások: (...), ~, Szabad Művészet, 1949/6.
Frank J.: A Tour of Five Art Galleries: (...) ~, New Hungarian Quarterly (1960) No. 58.
Szabó J.: Gondolatok a szentendrei festészetről, Jelenkor, 1970/5.
Frank J.: ~, Élet és Irodalom, 1974. július 27.
Mándy I.: ~, Élet és Irodalom, 1975. január 25.

,
.....
....