Nagy Dezső

1892. Zilah. 

Oklevelét 1911-ben Nagyenyeden szerezte. 

Szolgálatát 1912-ben kezdte Désen, 1924-től tanított a kisújszállási református elemi iskolában, s éneket a református gimnáziumban. 

A 32. h. gy. ezred kötelékében harcolt az orosz és olasz fronton, megsebesült; bronz vitézi, sebesülési érem, K. cs. k. tulajdonosa. 

A Rokkant Egyesület elnöke, a Move és a Frontharcos csoport alelnöke, a Református és a községi iskolaszék tagja, az Ifjúsági egyesület válogatott tagja volt. 

Fia, Endre, osztálytársam volt.