Kennyei Zoltán

1931/32: A 203.sz.Bocskay cserkészcsapat segédtisztje: Kennyei Zoltán bölcsészettan hallgató.

1937/38: A 203.sz.Bocskay cserkészcsapat Kennyei Zoltán  cserkésztiszt vezetésével működik.

Az 1956-os események során meghurcolták, vérfoltosan ment be óráit megtartani.