Csoma Erzsébet
 

A város felszabadulása után november folyamán az orosz városparancsnokság előzékenysége lehetővé tette az internátus és a gimnázium épületének katonaságtól való mentesítését, s így lehetőség nyílt az iskolai munka megindítására. A tanórákat csak részben tudták ellátni a tanári karnak városunkban maradt tagjai, ezért az igazgatóság igénybe vette a tanításra önként vállalkozó Csoma Erzsébet nagyváradi ref. leánygimnáziumi r .tanárt