Ágotai László (1921-1992)
Békésen született 1921. április 29-én. Középiskolai tanulmányait a békési Református Szegedi Kiss István Gimnáziumban végezte. Érettségi után a debreceni Tisza István Tudományegyetem bölcsész karán folytatta tanulmányait magyar-francia szakon, ahol egy ideig Hankiss János professzor mellett gyakornokként működött. Egyetemi évei alatt az ősi református kollégiumban lakott, és tagja volt a híres kántusnak is.

Diplomája megszerzése után 1943-ban a kisújszállási református gimnáziumban indult el tanári pályáján. Ezt félbe szakította a háború: 1944. nyarán behívták katonai szolgálatra, amely során alakulatával Drezdáig került. Itt esett szovjet fogságba, ahonnan 1945, novemberében tért haza. 

A kisúji gimnáziumban folytatta tanári munkáját. A tanítás mellett a helyettes igazgatói munkakört is ellátta 1957. és 1969. között. Ezután a könyvtár vezetője lett, s az iskola egykori diákjának, Móricz Zsigmondnak az itteni emlékeiből (pl. dolgozataiból, az általa vezetett segélyegyleti pénztárkönyvből stb.) tárlókban gazdag gyűjteményt állított össze, a pályáját Kisújon kezdő Arany János írásos relikviáival együtt.

Kétszer is lehetősége nyílt részt venni magyarországi francianyelv-tanároknak szervezett egy-egy hónapos továbbképző tanfolyamon, először 1968-ban Párizsban, majd 1978-ban Grenoble-ban.

1949-ben nősült, Szász tanár úr lányát, Anna babát vette el. Házasságukból két fiú született.

A pályán 40 évet letöltve, nyugdíjasként hunyt el 1992. augusztus 14-én. A Déli temetőben alussza örök álmát.