Avatás éve: 1953.
Tanterv
III. és IV. évfolyam
 
Tantárgy
Elmélet + gyakorlat
Politikai gazdaságtan
120 + 0
Orosz nyelv
0 + 120
Folyadékok mechanikája
60 + 30
Műszaki hőtan
45 + 30
Emelőgépek
30 + 0
Mechanika III.
45 + 0
Gépelemek
45 + 90
Gőzüzemtan
45 + 0
Járműmotorok
150 + 0
Villamos gépek
60 + 30
Gépjármű-technológia
90 + 0
Gépjárművek villamos berendezése
60 + 30
Gépjármű-szerkezetetek
90 + 0
Motorhajtó- és kenőanyagok
30 + 0
Páncéljármű üzemi igénybevétele
45 + 0
Páncélos harcászat
210 + 0
Jármű-gépelemek
30 + 45
Terepjárás és vontatás
45 + 30
Gumi- és abroncsismeretek
30 + 0
Páncélismeretek
30 + 0
Páncéljármű-anyagismeret
60 + 165
Terepjárók tervezése
30 + 240
Harckocsik javítása
60 + 0
Testnevelés
0 + 30