Dr. Palkovics László

(Zalaegerszeg, 1965. február 3.)
 
 
 
Iskolai végzettség, tudományos fokozatok:
Zrinyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg (1985...1989)
Budapesti Mûszaki Egyetem, okl. gépészmérnök (1989)
Mûszaki tudomány kandidátusa (1993)
MTA doktora (1998)
Habilitáció (2000)
Munkahely, beosztás:
Budapesti Mûszaki Egyetem, egy. hallgató (1984...1989)
MTA Tudományos Minõsítõ Bizottság, ösztöndíjas (1989...1991)
BME Gépjármûvek tanszék, egyetemi tanársegéd (1991...1992)
BME Gépjármûvek tanszék , egyetemi adjunktus (1992...1994)
BME Gépjármûvek tanszék , egyetemi docens (1994...2000)
BME Gépjármûvek tanszék , tanszékvezetõ (1994...)
MTA SZTAKI - tudományos munkatárs (1994...)
Knorr-Bremse K+F Intézet-Budapest elektronikus rendszer fejlesztési igazgató (1995...)
BME Gépjármûvek tanszék , egyetemi tanár (2000...)
Publikációk és hivatkozások
Folyóirat 34 (ebbõl külföldi: 20)
Konferencia: 69 (ebbõl külföldi: 59)
Tanulmány: 10 (ebbõl külföldi: 8)
Szabadalom: 2 (eebõl külföldi: 2)
Hivatkozások: 51 (ebbõl külföldi: 30)


Kutatási területek és tevékenység

Kutatási területek:

Gépjármûvek dinamikája és stabilitása
Jármûrendszerek modellezése, nemlineáris dinamika
Alkalmazott szabályozáselmélet
Neurális-háló technika alkalmazása gépjármûdinamikai vizsgálatokban
Többtestrendszerû modellezés
Szabályozott felfüggesztési rendszerek tervezése és analízise
Szabályozott összkerékkormányzású gépjármûvek vizsgálata
Csuklós gépjármûvek stabilitási problémáinak elemzése
Nehéztehergépjármû stabilitás és irányítás
Gépjármûmotorok kipufogószelepének szilárdsági és termikus analízise
Szerszámgépkés rezgéscsökkentési lehetõségei
Tudományos eredmények:
Idõkésleltetett aktiv rendszerek stabilitásvizsgálata
Szabályozott felfüggesztés rendszerek tervezése
Szabályozáselméleti tétel kimondása és bizonyitása (robusztus szabályozási rendszer tervezésére)
Összkerékkormányzási rendszer tervezése
Menetdinamikai szabályozó rendszer tervezése
Ipari termék:
Menetdinamikai szabályozórendszer tehergépjármûvekre, Knorr Bremse,
Elektronikus feflüggesztés rendszer haszongépjármûvekre, Knorr Bremse
Pályázati és megbízásos munkák
OTKA F-4084 - Szabályozott felfüggesztési rendszer laboratóriumi modellje - 3 millió Ft.
A Magyar Tudományért Alapítvány Ösztöndíja: külföldi tanulmányút - 8O ezer Ft.
Alapitvány a Magyar Felsõoktatásért és Kutatásért: A többtestrendszerû modellezési eljárás bevezetése a gépjármûdinamika oktatásába - 7OO ezer Ft.
Ipar a Korszerû Mérnökképzésért: A többtestrendszerû modellezési eljárás bevezetése a gépjármûdinamika oktatásába - 1 millió Ft.
Magyary Zoltán Ösztöndíj: Emberi test rezgés és lengésszabályozása jármûvekben - 500 ezer Ft.
OMFB: A BME JGI számítógép hálózatának korszerüsítése - 2 millió Ft.
FEFA-IV: Komplex dinamikai rendszerek vizsgálata - 450 ezer Ft.
OTKA F-015505 - Aktiv gépjármû ülésfelfüggesztés tervezése, 1.5 millió Ft.
PHARE: Tehergépjármû szabályozó rendszerek fejlesztése - 16 millió Ft.
OMFB: Komplex jármûirányitó rendszer tervezése - 40 millió (MTA SZTAKI és Knorr Bremse)
Knorr Bremse: EBS teszt jármû kidolgozás - 12 millió Ft
TÜV Hannover: Útkimélõ tengelytipus minõsötési eljárás - 9.5 millió Ft
IMAG: Ülésfelfüggesztés tervezése - 2.6 millió Ft


Oktatási tevékenység

Nappali oktatás

Közúti jármûvek
Gépjármû mechanika (angolul is, Vehicle Mechanics)
Szabályozott jármûrendszerek
Doktorandusz képzésben:
Szabályozott jármûdinamikai rendszerek
Neurális hálók alkalmazása a gépjármû dinamikában
Nemlineáris jármûrendszerek
Doktorandusz témavezetés (1994-tõl kezdõdõen, folyamatban lévõ témák)
Széll Péter: Haszongépjármûvek stabilitásának, komfortjának és útbarátságának növelése elektronikusan szabályzott pneumatikus felfüggesztés (4. éves)

Wahl István: Szabályozott felfüggesztési rendszerek elméleti és próbapadi vizsgálata (1. éves)

Majthényi Tamás: Gépjármûvek felfüggesztési rendszereinek tervezési problémái különös tekintettel a jármû stabilitására (1. éves)

Lukács Pál: Gépjármûvekben alkalmazott anyagok újrahasznositási lehetõségei Magyarországon, újrahasznositás orientált tervezési rendszerek (3. éves)

Szenthe László: Változtatható szelepvezérlésû benzinmotorok szabályozó rendszerének tervezése (2. éves)

Vida Gábor: Nagysebességû szimulációs technikák alklamzása jármûdinamikai vizsgálatokban (4. éves)

Doktori értekezés birálata: 2 hazai, 2 külföldi (TU Delft)
Ph D értekezés birálata: 1

Nyelvtudás

Orosz nyelv - elõadói szinten (felsõfokú nyelvvizsga)
Angol nyelv - elõadói szinten (felsõfokú nyelvvizsga)
Német nyelv - középfokon
Olasz nyelv - alapfokon
Tudományos-társadalmi tevékenység
ASME (American Society of Mechanical Engineers) - tag
ISATA (International Symposium on Advanced Transportation Application) - programbizottsági tag
Int.J. of Vehicle Design, Heavy Vehicle Systems programbizottsági -tag,
GTE Jármû Szakbizottság - elnökségi tag
IAVSD (International Association for Vehicle System Dynamics) - tag
Magyar Mérnökakadémia - tag
Journal of Automobile Engineering - szerkesztõbizottsági tag
IAVSD/TIRE'97 Szimpozium - programbizottsági tag.
IAVSD'97 Szimpózium (Budapest, 1997) - a szervezõbizottság elnöke
IFAC Transportation Committe - bizottsági tag
OECD DIVINE (Dynamic Interaction between the Vehicle and Infrastructure/Environment) kutatási projektjének magyarországi projektvezetõje
Magyar Autógyártók Szövetsége - fõtitkár
Felsõoktatatási Tudományos Tanács - tag, az OMFB képviselõje
Technológiai Elõretekintési Program (TEP, OMFB) - tag
Országos Balesetmegelõzési Bizottság elnökségi tagja